Reorganizacja Urzędu Miasta

URZ MIASTA SLASKA

Od 18 lutego, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy, zmienia się regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. W wyniku reorganizacji część zadań UM zostanie inaczej rozdzielona w Wydziałach Polityki Społecznej; Księgowości; Podatków i Opłat oraz Kontroli.

W związku z przejęciem kolejnych zadań przez Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych (m.in. o przyznawanie dodatków mieszkaniowych)zmieni on nazwę na Wydział Polityki Społecznej. Dotychczasowy Wydział Finansowo-Księgowy zastąpią Wydział Księgowości oraz Wydział Podatków i Opłat. Koordynację zadań kontrolnych Urzędu przejmie kompleksowo Wydział Kontroli. Dotychczas zadania te były realizowane przez Biuro Kontroli, komórkę kontroli wewnętrznej Wydziału Nadzoru i Administracji oraz referat Restrukturyzacji Należności Podatkowych i Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Zgodnie z zarządzeniem zmieni się też podział zadań między Prezydentem Miasta Częstochowy, Zastępcami Prezydenta Miasta, Dyrektorem Generalnym Urzędu, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta – co przedstawia poniższy schemat (naciśnij, aby powiększyć).

reorganizacja UMCz