Rezerwat Archeologiczny ma już 56 lat

Rezerwat Archeologiczny ma już 56 lat

Fot. Radio Fiat

Dziś (9.06) przypada 56. rocznica uruchomienia Rezerwatu Archeologicznego Kultury Łużyckiej w Częstochowie. Dokładnie 9 czerwca 1965 roku otwarto obiekt powstały w miejscu prowadzonych wykopalisk. Rezerwat przykrył swoją bryłą ok. ara cmentarzyska ludzi kultury łużyckiej sprzed blisko 2500 lat.

Utworzenie rezerwatu w miejscu znaleziska było na ówczesne czasy czymś rzadkim i niespotykanym. Jak zaznacza Gerta Bielińska kustosz Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego, takie przedsięwzięcia do dziś są rzadkością, głównie ze względów formalnych i technicznych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_REZERWAT_09_06_2021.mp3]

Eksponaty dostępne w częstochowskim rezerwacie udowadniają, że z perspektywy współczesnych czasów kultura łużycka jest dość ciekawa i specyficzna. Może świadczyć o tym, chociażby fakt, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni tamtej epoki używali podobnej biżuterii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/2_REZERWAT_09_06_2021.mp3]

Rezerwat Archeologiczny mieści się przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie. Stanowi on trwale zakonserwowane cmentarzysko grupy śląsko-małopolskiej okresu halsztackiego kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. Obiekt powstał dzięki ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego i archeologowi, Włodzimierzowi Błaszczykowi.

BNO