Rocznica aresztowań członków organizacji „Płomień” w Zawierciu

Weterani 2
W Zawierciu odbyły się uroczystości w związku z rocznicą aresztowań członków konspiracyjnej organizacji „Płomień”. Była to grupa, która podczas drugiej wojny światowej działała na terenie ziemi zawierciańskiej. W wydarzeniu wzięli udział delegacje rodzin, duchowni oraz przedstawiciele władz miasta, powiatu i parlamentarzyści.
Głównym celem działania organizacji „Płomień” była walka z hitlerowskim okupantem oraz udzielanie pomocy charytatywnej zawierciańskim rodzinom. Siedzibą organizacji była Szkoła Handlowa przy ulicy Kościuszki w Zawierciu. W konspiracyjną działalność zaangażowani byli nauczyciele, urzędnicy, studenci, uczniowie oraz harcerze. Organizacja przestała istnieć 18 września 1940 roku w wyniku przeprowadzonych przez gestapo masowych aresztowań jej członków.

Za oprawę rocznicowej uroczystości odpowiedzialni byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego.

 Weterani 3

Weterani 1

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu