Rocznica Początku Likwidacji Getta w Częstochowie

22 września 1942, dzień po żydowskim święcie Jom Kipur czyli dokładnie 78 lat temu rozpoczęła się likwidacji Getta w Częstochowie. Trwało ono ponad dwa tygodnie i zakończyło się w nocy z 7 na 8 października. Akcję prowadzili Niemcy wraz z Ukraińcami i Łotyszami pod dowództwem kapitana Paula Degenhardta.

Getto żydowskie w Częstochowie zostało utworzone 9 kwietnia 1941. Doprowadziło do tego rozporządzenie wydane dwa dni wcześniej przez Richarda Wendlera. Obszar getta obejmował sporą część naszego miasta: od północy sięgał ulic Kawiej, Kiedrzyńskiej i Jaskrowskiej, od południa ulic Fabrycznej (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie Krakowska) i Strażackiej, od wschodu rzeki Warta, a od zachodu torów kolejowych. Obszar getta w dużej mierze pokrywał się z dzielnicą żydowską, która przed wojną prosperowała w Częstochowie.

W czasie likwidacji getta w wyniku działań hitlerowców do obozu zagłady w Treblince trafiło 40 tys. osób, a jeszcze w Częstochowie rozstrzelano 2 tys. żydów. Zmarłych pochowano w dołach mogilnych przy ul. Kawiej. W okresie likwidacji getta odnotowano wiele udanych ucieczek. Pozostałych przy życiu Żydów ok. 5–6 tys.) osadzono w „małym getcie”. Aż do końca wojny zdarzały się w Częstochowie zbrodnie hitlerowców na żydach.

Dokładna liczba ludności getta w Częstochowie jest trudna do ustalenia. W początkowym okresie jego istnienia wynosiła blisko 40 tys., w okresie szczytowym (przed likwidacją) 48 tys.

W związku z rocznicą zaplanowano dziś uroczystości przy ul. Strażackiej, które rozpoczną się o godz. 17.