Rocznice kościelne w 2020 roku

Rok 2020 jest dla Kościoła czasem wyjątkowym, bowiem zbliżające się rocznice i święta niosą ze sobą ciągle aktualne przesłanie Bożego Miłosierdzia. Są to m.in. wspomnienia setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, piętnasta rocznica jego śmierci oraz piąta rocznica jego kanonizacji. Jest to również rok św. Siostry Faustyny, gdyż w tym roku obchodzimy dwudziestolecie ogłoszenia jej świętą.

O doniosłości kanonizacji Siostry Faustyny wspominał przed laty papież Jan Paweł II:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/Dźwięk_1_rocznice_papiez_jan_pawel_04_02_2020.mp3]

Ogłoszenie zakonnicy świętą było tylko jednym z wielu doniosłych wydarzeń które miały miejsce za sprawą papieża polaka. Duszpasterza jedynego w swoim rodzaju, który mimo swych obowiązków względem całego chrześcijaństwa nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie i ludziach, z którymi się wychował.

Życie Jana Pawła II nie ograniczało się tylko do spraw duchowych, bowiem to dzięki niemu nastąpiły zmiany w Polsce i całej Europie, o których więcej opowiada ks. Mariusz Bakalarz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/Dźwięk_2_rocznica_ks_mariusz_bakalarz_04_02_2020.mp3]

Mimo, iż od śmierci papieża minęło prawie piętnaście lat, jego nauki i homilie są nadal bardzo aktualne. Wzywając do miłosierdzia oraz bogobojności pokazywał nam, że Bóg jest nieskończenie dobrą istotą, która pragnie zbawić nas wszystkich.

Więcej o tym dlaczego dzisiaj warto wsłuchać się w słowa świętego papieża opowiada abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/Dźwięk_3_rocznice_abp_waclaw_depo_04_06_2020.mp3]

Dzięki żywotowi i świadectwu tych dwóch wielkich świętych, uczymy się doceniać miłość i przebaczenie, gdyż tak jak Bóg, tylko miłością zwyciężymy grzech.