Rodzina w oczach dziecka – konkurs plastyczny w Gminie Olsztyn

znak

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza dzieci z klas O-VI szkół podstawowych i przedszkoli oraz młodzież z klas I-III gimnazjów z terenu gminy Olsztyn do udziału w konkursie plastycznym pt. „Rodzina w oczach dziecka”. Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 12-13 października 2016 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w godz. 12:00 – 20:00.
Szczegóły poniżej.

Regulamin
XXX Gminnego Konkursu Plastycznego
pt. „Rodzina w oczach dziecka”.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Cele Konkursu:
– rozwój artystycznych uzdolnień dzieci i młodzieży
– propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
– kształtowanie wśród uczestników emocjonalnego stosunku do rodziny
– ukazanie poprzez prace plastyczne więzi rodzinnych

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci z klas O-VI Szkoły Podstawowe i Przedszkole oraz do młodzieży z klas I-III Gimnazjum z terenu gminy Olsztyn.
2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w dowolnej technice w formacie A4.
3. Wszystkie prace na odwrocie winny być opatrzone opisem zawierającym dane:
– imię i nazwisko autora
– kategoria, wiek, klasa
– technika pracy
– adres szkoły i nazwisko nauczyciela
– telefon kontaktowy

Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 12-13 października 2016 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w godz. 12:00 – 20:00.

Ocena prac i postanowienia końcowe:
1. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych.
kat. I dzieci przedszkolne
kat. II klasy I-III
kat. III klasy IV-VI
kat. IV klasy gimnazjum
2. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:
– samodzielność
– oryginalność
– wartość artystyczna pracy
3. Upominki dla uczestników zostaną ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie.
4. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone 23 października 2016 roku o godzinie 17:00 w sali GOK-u, oraz zostanie otwarta wystawa pokonkursowa.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

źródło: Gmina Olsztyn