Rozmawiali o naszym zdrowiu

Konferencja 1

„Wyzwania lekarza w 2015 roku” – to nazwa II konferencji naukowej „Lekarz Praktyk”, która odbyła się w sobotę 12 grudnia w Częstochowie. W jej ramach odbyły się dwie sesje – internistyczna, czyli dotycząca chorób wewnętrznych oraz gastroenterologiczna od chorób układu pokarmowego. Jakie są współczesne wyzwania lekarzy?

– Leczyć skutecznie, rozpoznawać wcześniej i wydłużać komfort oraz długość życia. To jest bardzo istotne, żebyśmy nie zapominali, że w krótkim okresie czasu zmieniają się pewne wytyczne leczenia i powinniśmy z tych wytycznych opracowywanych przez naszych naukowców korzystać. Właśnie po to organizuje się takie spotkania, aby ta wiedza i jej praktyczne zastosowanie zostało wprowadzone do szerokich kręgów lekarzy praktyków – mówi Krzysztof Janik, prezes częstochowskiego oddziału Towarzystwa Internistów Polskich.

Organizatorem konferencji było Centrum Endoskopowe INTER-MED oraz częstochowski oddział Towarzystwa Internistów Polskich. Udział w konferencji był bezpłatny.

Paweł Kmiecik

Konferencja 2