Rozpoczęły się prace gwarancyjne Alei NMP

aleje

W kilkunastu miejscach w ciągu przebudowanej Alei i okolicy – w trakcie eksploatacji okazało się, że nawierzchnia wymaga wzmocnienia na jezdniach (przede wszystkim przy niektórych kratkach kanalizacyjnych, studzienkach i łączeniach).
Pierwsze prace rozpoczęły się w I Alei na wysokości D.H Seka (czas trwania prac do 15 maja). W tym miejscu występować będą chwilowe utrudnienia, a ruch na niewielkim odcinku będzie się odbywał parkingiem.
W dalszej kolejności prace będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic: Racławickiej i Dąbrowskiego (20 kwietnia – 15 maja) – tam możliwe zawężenie oraz na ul. Kilińskiego (od 23 kwietnia).