Rozstrzygnięto VI Konkurs Sztuki Ludowej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte…”!

DSC06193
Informujemy, że 10 czerwca 2015 roku miały miejsce obrady Jury VI Konkursu Sztuki Ludowej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte…” zorganizowanego przez Muzeum Częstochowskie. W Sali Reprezentacyjnej Ratusza obradowały: Anna Filipowicz-Mróz, etnograf, przedstawicielka Fundacji Cepelia – przewodnicząca Jury, dr Justyna Laskowska-Otwinowska, antropolog kultury z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Jadwiga Migdał, etnograf, wieloletni kustosz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Beata Skoczeń-Marchewka, etnograf z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie i dr hab. Krystyna Szwajkowska, artysta plastyk, grafik, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prace napływały od marca do końca maja 2015 roku z całej Polski.

Jury oceniło 78 twórców, którzy nadesłali 378 prac. Oceniono 364 prace, 14 prac – które nie spełniały założeń konkursu – odrzucono. Przyznano Grand Prix, I, II, III nagrodę oraz osiem wyróżnień. Dodatkowo przyznano wyróżnienie, które ufundowała Fundacja Cepelia.

Jury z przyjemnością oceniło wysoki poziom wielu prac. Zgodnie z przyjętymi celami konkursu, wyszczególnionymi w regulaminie, oceniło wycinanki z papieru jako samoistne, odrębne dzieła sztuki, inspirowane tradycyjną kulturą. Brano pod uwagę walory artystyczne prac, oryginalne podejście do tematu, staranność wykonania.

Wiele prac przesłanych na konkurs nie spełniało zasadniczego kryterium – inspiracji. Były to tradycyjne wycinanki o wyraźnych cechach regionalnych.

Konkurs był otwarty, brali w nim udział twórcy z różnych środowisk. Jury pozytywnie oceniło ideę przeprowadzania takich konkursów i zasugerowało ich kontynuację w cyklu trzyletnim.

Ogłoszenie wyników VI Konkursu Sztuki Ludowej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte…” nastąpi 5 września 2015 roku w Galerii Dobrej Sztuki przy al. NMP 47, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.

Patroni medialni VI Konkursu Sztuki Ludowej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte…”:

TVP Kultura, „Twórczość Ludowa”, whyart.pl, częstochowskie24, Telewizja Orion, Radio Fiat

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy