RSO – Regionalny System Ostrzegania

rso

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych.
Poprzez RSO rozpowszechniane, są również poradniki obywatela dotyczący postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

https://mac.gov.pl/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-juz-od-1-stycznia-informacje-o-zagrozeniach-w-aplikacji