Rusza Akademia Młodych Wynalazców

1234569e0a4e03f9255f7cbf0bffeee4 (1)

Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza młodzież ze szkół podstawowych (klasy starsze), gimnazjalistów oraz licealistów do uczestnictwa w Akademii Młodych Wynalazców.
Zajęcia prowadzone w ramach Akademii pozwolą uczyć młodzież postrzegania zajwisk zachodzących w otaczającym świecie, a także opisywania ich w sposób holistyczny, łączący nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne.
Celem przedsięwzięcia będą działania przeciw wykluczeniu społecznemu. Dlatego szczególnymi adresatami działań Akademii będzie młodzież ze środowisk o niskim statusie materialnym, w tym z domów dziecka.

Zajęcia w Akademii rozpoczną się dyskusją o materii i energii. Spotkania będą ilustrowane prostymi pokazami, których celem będzie kreatywne poszukiwanie rozwiązań problemów, zarówno „naukowych”, jak i „praktycznych”. W przerwach zajęć młodzież będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, muzycznych i plastycznych.

Zajęcia będą odbywały się w niedzielne popołudnia. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 18 października br.
Można już zgłaszać kandydatów na konto mailowe: akademiamlodychwynalazcow@gmail.com
Akademia jest w 100 procentach inicjatywą społeczną, dlatego nie będą pobierane opłaty.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa na formularzu, który należy wysłać na adres:
mgr Agnieszka Godela
Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii. Katedra Nauk Biomedycznych. AJD
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15
Adres: a.godela@ajd.czest.pl
Tel. tel. 34 361 51 54