Rusza pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

Klęska suszy dotknęła w tym roku wiele gospodarstw rolnych w całym kraju. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy nie pozostaną sami sobie z tym problemem. Rząd przeznaczył środki z budżetu na pomoc poszkodowanym. Jednak, jak informował już jakiś czas temu szef resortu rolnictwa, minister Jan Krzysztof Ardanowski, pojawiły się pewne problemy, które mogą utrudnić rolnikom otrzymanie należnej im pomocy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1pomoc_rolnikom_Ardanowski_12_09_2018.mp3]

Minister Ardanowski wyjaśnił jakie formy pomocy zostaną skierowane do rolników:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2pomoc_rolnikom_Ardanowski_12_09_2018.mp3]

Do przyjmowania wniosków o pomoc od poszkodowanych rolników gotowa jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zapewnia prezes agencji, Maria Fajger:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/3pomoc_rolnikom_Fajger_12_09_2018.mp3]

Jak w województwie śląskim obecnie wygląda sprawa składania protokołów szacowania strat przez poszczególne gminy wyjaśnia wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/4pomoc_rolnikom_Kolodziejczyk_12_09_2018.mp3]

Od 14 do 28 września 2018 r. w biurach powiatowych ARiMR będzie można składać wnioski o wsparcie finansowe. Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

ZD

foto źródło: gov.pl