Ruszył konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

logo

Ruszyła trzynasta edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoje gospodarstwo rolne w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie przy ul. Korczaka 5 lub w placówkach terenowych KRUS do 31 marca 2015 roku.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Komisje konkursowe przy ocenie będą brały pod uwagę:
– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
– wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
– stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
– rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
– estetykę gospodarstw.
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i obejmuje trzy etapy: regionalny, wojewódzki, ogólnopolski.
Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS i w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie (pokój 24/25), a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.