Ruszył konkurs „Najlepszy pomysł biznesowy”

logo_konkurs_biz_1

Do 15 listopada bezrobotni studenci lub absolwenci uczelni zamierzający podjąć własną działalność gospodarczą mogą składać prace konkursowe w formie biznesplanów.

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba zamieszkała na terenie Częstochowy, zameldowana na stałe lub czasowo.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1) biznesplanu w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu
2) wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz z oświadczeniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu
3) CV autora według własnego wzoru

Prace konkursowe – biznesplany wraz z kompletem dokumentów – w polskiej wersji językowej należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy lub wysłać pocztą z dopiskiem „Konkurs – Najlepszy pomysł biznesowy – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju” na adres organizatora: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa. Decyduje data stempla pocztowego.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano nagrody w formie wynajęcia powierzchni biurowej w Parku Przemysłowo-Technologicznym wraz z opieką księgową i prawną.

Dokumenty do pobrania: http://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1152797/zarzadzenie-nr-1321-2016

źródło: UM Częstochowy