Ruszył nabór uczniów do klas pierwszych


1 marca 2018 r. rozpoczęło się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. O szczegółach mówi Katarzyna Bardzińska ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/ruszyl-nabor.mp3]

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
Zakończenie rekrutacji nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.