Ruszył przetarg na rozbudowę ul. Poleskiej

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kauflanda. Na oferty czeka do 8 lipca.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedłużenia ul. Poleskiej od istniejącego zjazdu do Kauflanda do włączenia w ul. Nowobialską w nowym miejscu oraz sięgacza zakończonego placem do zawracania.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, wykonanie systemu odwodnienia drogi i posesji przyległych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy (sięgaczy) do posesji, wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (sięgaczami) do posesji, wykonanie oświetlenia ulicy, budowę kanału technologicznego,
– wykonanie warstw bitumicznych jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, zieleńców, nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mzd w terminie do 8 lipca do godziny 10:30.

Inwestycja musi zostać zrealizowana w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Źródło: MZD Częstochowa