Ruszyła 11. edycja „Kawiarenki dla Seniora”

Ruszyła kolejna edycja akcji „Kawiarenka dla Seniora”, w ramach której dojrzali mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać z kawy i herbaty za symboliczną złotówkę. Corocznie przybywa zarówno beneficjentów akcji jaki i uczestniczących w niej lokali. Otwarcie tegorocznej edycji zaczęło się w restauracji „A nóż widelec”. Wszyscy zgodnie podkreślali, że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna, co potwierdza liczba 50 seniorów korzystających z „Kawiarenki”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-kawiarenka-dla-seniora.mp3]

Głównym organizatorem akcji jest Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej. Mówi jego dyrektorka

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-kawiarenka-dla-seniora.mp3]

Akcję wspiera także Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. Mówi Elżbieta Markowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/3-kawiarenka-dla-seniora.mp3]

Podstawowym założeniem Akcji jest aktywizacja osób w wieku senioralnym oraz umożliwienie tej grupie pełniejszego udziału w życiu społecznym naszego miasta. „Kawiarenka dla seniora” jest jedną z wielu aktywności i udogodnień, z których mogą w Częstochowie skorzystać seniorzy.

PNP