Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy u tronu swej Orędowniczki

Na Jasną Górę przybyli Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. To międzynarodowe stowarzyszenie, wyrosłe z inicjatywy Paulinów w latach 80. na gruncie pomocy charytatywnej, jaką Polska otrzymywała w tamtym czasie z Niemiec i Szwajcarii. Obecnie kontynuuje działania pomocowe. 20 listopada odbyła się tzw. inwestytura, czyli przyjęcie nowych członków.

Powstałe w 1991 r. stowarzyszenie nawiązuje do chlubnej tradycji i ducha zakonów rycerskich, łączących element patriotyczny z maryjnym. Jego członkowie na co dzień wykonują różne profesje, ale wszyscy są oddanymi czcicielami Matki Bożej Jasnogórskiej. Włączają się w działalność publiczną, kulturotwórczą, oświatową i charytatywną. Rycerstwo skupia ludzi o wysokim autorytecie i uznaniu, sprawujących odpowiedzialne funkcje i urzędy.

O. Sebastian Matecki, prodziekan jasnogórskiego rycerstwa, mówi, kto należy do Rycerzy Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy:

Bezpośrednią inspiracją do powstania Rycerstwa była działalność charytatywna, która rozwinęła się w okresie stanu wojennego w Polsce. Wówczas włączyły się w nią bardzo aktywnie dwa ośrodki – klasztor paulinów na Jasnej Górze i bazylika Świętej Brygidy w Gdańsku. Akcja ta trwała do 1990 r., a kiedy zmieniła się polska rzeczywistość, grupy działające w Częstochowie i Gdańsku połączyły się, by rozpocząć inną, szerszą działalność na polu społecznym i religijnym.

Stefan Dragu, który przyjechał z Niemiec, ale urodził się w Rumunii, opowiada o swoim udziale w stowarzyszeniu:

Tradycyjnie podczas pielgrzymki odbyła się inwestytura, czyli przyjęcie do zakonu 4 nowych członków: trzech z Polski i jednego z Niemiec. Nowi Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy otrzymali krzyż, pamiątkowy dyplom i zostali przyobleczeni białym płaszczem z wyszytym niebieskim krzyżem. Tegoroczne trzydniowe spotkanie modlitewno-formacyjne stanowiło okazję do „spotkania z bł. prymasem Wyszyńskim”, który wszystko postawił na Maryję. Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy dziś wzięli udział we Mszy św., której przewodniczył o. Michał Lukoszek.

mat.: JasnaGóraNews