Rząd uruchamia kolejną edycję programu „Dobry start”

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o trwającym programie “Dobry start”, mający wesprzeć dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny. Tzw. wyprawka szkolna będzie wynosiła 300 zł i będzie przysługiwała każdemu dziecku w rodzinie bez względu na dochód.

Jak podkreśla wiceminister Barbara Socha, program już od kilku lat zapewnia finansowe wsparcie dla rodzin uczących się w szkołach dzieci:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_dobry_start_barbara_socha_03_08_2020.mp3]

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wiceminister Barbara Socha wyjaśnia, w jak sposób można to zrobić:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_dobry_start_barbara_socha_03_08_2020.mp3]

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wzór wniosku oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MSI