Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – trwa nabór wniosków o dofinansowanie na 2023 r.

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok.
Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Maksymalny okres realizacji zadania to 12 miesięcy.
Wnioski można składać do 2 lutego 2023 r. w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o naborze.
Szczegóły:
https://suw.bip.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/fundusz-drog-samorzadowych.html

źródło: ŚUW w Katowicach