Rzecznicy Nauki w częstochowskim uniwersytecie

W związku z wprowadzeniem Konstytucji dla Nauki, nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego, pod koniec ubiegłego roku w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie powołana została instytucja Rzeczników Nauki. Do ich zadań należy ewaluacja uczelni w ramach nowego kryterium. W szczegóły wprowadza dr Sebastian Gałecki – Rzecznik Nauki, reprezentujący obszar historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_rzecznicy_nauki_galecki_06_02_20.mp3]

Większy odbiór społeczny badań naukowych i wydarzeń organizowanych przez Uczelnię to główny cel, jaki stawiają przed sobą rzecznicy. Popularyzacja nauki pomoże też w promocji Uczelni wśród osób w różnym przedziale wiekowym, także przyszłych studentów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_rzecznicy_nauki_galecki_06_02_20.mp3]

Na UJD powołano siedmiu Rzeczników Nauki. Funkcjonują na wszystkich wydziałach uniwersytetu. Zakres ich działań obejmuje różne dziedziny akademickie.

TK