Są chętni do dokończenia prac związanych z realizacją autostradowej obwodnicy Częstochowy

źródło fot.: GDDKiA w Katowicach

W ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego roku postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty. Najniższą cenę zaproponowała firma Strabag, która wyceniła realizację zadania na 86 870 987,89 zł. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 109 625 177,61 zł. Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione.
Przypominamy, że ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019 r., jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie pozostałego jej zakresu. Ma to związek z odstąpieniem 29 kwietnia 2019 r. przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini), od umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1.

Zakres przedmiotu zamówienia
Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z:
– robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
– wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
– zakończeniem robót melioracyjnych,
– wykończeniowymi pracami drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią,
– przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej)
– wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
– uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

źródło: GDDKiA w Katowicach