Są kolejne środki na realizację projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”

Urząd Miasta foto ZD

Realizowany w Częstochowie od roku program „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” doczekał się swojej kolejnej edycji. Na dzisiejszej (30 stycznia) konferencji prasowej przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali o pozyskaniu kolejnych środków z funduszy europejskich na kontynuację tego unikatowego w skali kraju projektu. Ma on za zadanie wspierać rodziców, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
– Rekrutacja rodzin, które są zainteresowane pozyskaniem niań ruszy właściwie natychmiast. Liczymy, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli otworzyć nabór. O udział w projekcie będzie się mogła ubiegać każda rodzina, która będzie w stanie zadeklarować, że w przeciągu dziewięćdziesięciu dni od złożenia wniosku o przyznanie pomocy w formie niani wróci aktywnie na rynek pracy bądź to po urlopie macierzyńskim, bądź po urlopie wychowawczym- wyjaśnia Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.- Można liczyć na wsparcie rzędu 4 tys. złotych miesięcznie. To są koszty, które my refundujemy z tytułu zatrudnienia niani. Bardzo ważną częścią projektu jest modernizacja części żłobka przy ulicy Sportowej. Tam stworzymy dziesięć dodatkowych miejsc i, co ciekawe, przez pierwszy rok te osoby, które dostaną wsparcie w zakresie żłobka nie będą musiały pokrywać kosztów opłat z nim związanych.
Poprzednia edycja projektu cieszyła się wielkim zainteresowaniem rodziców. Bardzo szybko udało się zebrać osoby zainteresowane tą formą wsparcia. Również inne miasta zwracały się do władz Częstochowy z prośbą, żeby pokazać im w jaki sposób pozyskać fundusze na takie projekty. Projekt opiewa łącznie na 1,5 mln złotych. Wkład miasta w jego realizację jest rzeczowy, tzn. salami w żłobku miasto wypełnia warunki realizacji dofinansowania.

ZD