Sąd Rejonowy stronniczo za LGBT! W uzasadnieniu wyroku nauka Kościoła i błędy proceduralne!

Marsz Równości w Częstochowie w czerwcu 2019, fot. Waldemar Deska

Sąd Okręgowy w Częstochowie uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie wolontariusza Fundacji Życie i Rodzina. Mężczyzna był obwiniony o przeszkadzanie niezakazanym zgromadzeniu podczas parady LGBT w czerwcu 2019 r. w Częstochowie stawianie banerów bez zgody zarządzającego miejscem. Na temat sprawy mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/01_fundzycieirodzinaapelacja_rzeczniksadu_25_01_2021.mp3]
Kontrmanifestacja w trakcie Marszu Równości w Częstochowie w czerwcu 2019, fot. Waldemar Deska

Zdaniem mecenasa Pawła Szafrańca z Ordo Iuris, który prowadził sprawę wolontariusza Fundacji Życie i Rodzina, sąd niższej instancji w swoim wyroku był wyjątkowo stronniczy ideologiczne.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/02_fundzycieirodzinaapelacja_mecenas_01_25_01_2021.mp3]
Baner przygotowany przez obrońców Jasnej Góry, fot. archiwum Radia Fiat

Sąd w uzasadnieniu wyroku miał również odwoływać się do nauki Kościoła (!). Mec. Paweł Szafraniec stwierdził także, że w postępowaniu sądu znalazło się wiele poważnych błędów proceduralnych, które potwierdził później sąd apelacyjny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/03_fundzycieirodzinaapelacja_mecenas_02_25_01_2021-1.mp3]
Uczestnicy w Marszu Równości w Częstochowie w czerwcu 2019 idący w stronę Jasnej Góry, fot. Waldemar Deska

Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, uczestnicząca we wspomnianej kontrmanifestacji i także obwiniona w tożsamej sprawie przez policję stwierdziła, że częstochowscy funkcjonariusze wyjątkowo angażują się ideologicznie w tę sprawę.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/04_fundzycieirodzinaapelacja_godek_25_01_2021.mp3]
Wozy policyjne zastawiające przejście na Jasną Górę, fot. Archiwum Radia Fiat

Należy nadmienić, że parada LGBT, w trakcie której doszło do omawianych zdarzeń, a której celem było dotarcie na błonia jasnogórskie, odbywała się w tym samym czasie, co doroczna pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Radia Maryja na Jasną Górę.

Uczestnicy w Marszu Równości w Częstochowie w czerwcu 2019, fot. Waldemar Deska

KG