Sala widowiskowa mstowskiego GOK-u odzyska blask

2016-07-6gok-13

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek gminy Mstów, złożony na zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia”został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dotację.

Została już podpisana stosowna umowa pomiędzy gminą Mstów a Narodowym Centrum Kultury – które na mocy upoważnienia reprezentuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie jest dofinansowane ze środków MKiDN, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – „Infrastruktura domów kultury”.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
– wykonanie projektu aranżacji wnętrza GOK
– przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych
– zakup i montaż nagłośnienia scenicznego na sali widowiskowej
– oświetlenie sceniczne (reflektory sterowane + belki do reflektorów)
– zakup i montaż sceny do sali widowiskowej
– przystosowanie sali widowiskowej pod względem akustycznym
– zakup mebli i wyposażenia

Ogólny stan techniczny istniejących ścian, podłóg i sufitów wewnątrz budynku GOK-u (a szczególnie w sali widowiskowej) jest aktualnie w stanie „średnim” – zużyty naturalnym funkcjonowaniem obiektu przez lata użytkowania na potrzeby publiczne. Po wykonaniu prac aranżacja wnętrz GOKu będzie zdecydowania bardziej nowoczesna.

Projekt nie zmienia podstawowej funkcji obiektu. Prace remontowe mają na celu polepszenie jakości wykończenia wnętrz i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie – który ma służyć mieszkańcom gminy (i nie tylko) jako miejsce spotkań, wydarzeń, koncertów itp.

źródło: http://www.mstow.pl/