Sąsiedzkie czuwanie

okno za wiki

W zeszłym tygodniu zakończył się rok szkolny, rozpoczyna się także sezon urlopowy, w związku z czym część osób wyjeżdża za miasto. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje domy i mieszkania przed włamaniami podczas j nieobecności.

Jednym z założeń programu „Bezpieczna Częstochowa” jest program kierunkowy „Sąsiedzkie czuwanie”. W czasie dłużej nieobecności w domu lub mieszkaniu warto zadbać, aby ktoś z rodziny lub sąsiadów stale kontrolował nasz dobytek i stwarzał pozory obecności domowników. Nie należy również w domu pozostawiać pieniędzy i kosztowności. Wartościowe przedmioty na czas wyjazdu można zdeponować u kogoś z bliskiej rodziny.

Warto zastanowić się nad instalacją systemu alarmowego lub monitoringu, choć tutaj barierą mogą być koszty.

Część osób wakacje spędzi w Częstochowie. Gdy rodzice udadzą się do pracy, ich pociechy mogą zostać same w domu. Należy zorganizować im opiekę osób dorosłych. Jeśli nie jest to możliwe, trzeba uczulić swoje dzieci, aby nie otwierały domów czy mieszkań obcym osobom ani nie rozmawiały z takimi osobami na ulicy.

Okres wakacji to czas, kiedy młodzież sięga po alkohol. Straż Miejska przypomina, że sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia jest zabroniona. Podobnie jest z wyrobami tytoniowymi. Straż Miejska przypomina również, że nie wolno po spożyciu alkoholu wchodzić do akwenów wodnych – płytka wyobraźnia to kalectwo. Telefon alarmowy Straży Miejskiej w Częstochowie to 986.