Segregacja medyczna w wypadkach masowych

Polska od wielu lat znajduje się w czołówce krajów europejskich jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne. Sporą ich część stanowią tak zwane zdarzenia o charakterze masowym czyli takie, które wiążą się z zapotrzebowaniem na kwalifikowaną pierwszą pomoc, a medyczne czynności ratunkowe przekraczają możliwości podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia. Prawidłowe postępowanie na miejscu zdarzenia stanowi gwarancję minimalizacji wtórnych skutków zdarzenia w każdym wymiarze – medycznym, społecznym i ekonomicznym. Jednym z jego ważniejszych elementów jest tak zwana segregacja medyczna. Mówi Jolanta Majer – kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala NMP na Parkitce:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/segregacja-medyczna1.mp3]

A z jakimi sytuacjami najczęściej stykali się ratownicy medyczni ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego przy szpitalu na Parkitce?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/segregacja-medyczna2.mp3]

 

Sytuacje takie są zawsze ogromnym wyzwaniem dla służb ratowniczych. Dużą rolę odgrywają także sprawnie działające kanały przepływu informacji, jednolita i czytelna terminologia, a także świadomość zadań i obowiązków wszystkich obszarów systemu ratowniczego. Samo wdrożenie procedur nie stanowi jeszcze gwarancji osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Stąd liczne ćwiczenia absorbujące, w których uczestniczą wszyscy członkowie zespołów ratowniczo – medycznych.

PN