Sejmik wojewódzki chce edukacji regionalnej

1463403790

Radni wojewódzcy chcą, by młodzież szkolna uczyła się więcej na temat historii naszego regionu. Sejmik Województwa Ślaskiego przyjął rezolucję w tej sprawie i domaga się uwzględnienia tego stanowiska w pracach nad nową „Podstawą programową kształcenia ogólnego”.

Zdaniem radnych polski system oświaty nie daje możliwości kompleksowej realizacji edukacji regionalnej.

„Kształtowanie obywatelskiej odpowiedzialności za region i poczucia zakorzenienia, potrzebnego dla prawidłowego rozwoju osobowego, powinno stać się jednym z ważnych zadań polskiej szkoły. Konieczność zmian uświadamiają wyniki badań przeprowadzonych w województwie śląskim, gdzie 90 proc. uczniów nie potrafi wskazać ani jednego wydarzenia lub postaci z historii regionu” – napisali radni w uchwalonej przed kilkoma dniami rezolucji.

Źródło: foto. BP Tomasz Żak / www.slaskie.pl

1463403775