Sejmik wojewódzki wspiera szpital na Parkitce

Sejmik wojewódzki wspiera szpital na Parkitce

Fot. Biuro Prasowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

Sejmik województwa śląskiego zdecydował o przekazaniu z budżetu województwa 5 mln złotych na poczet przeterminowanych zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Województwo planuje także wesprzeć szpital na Parkitce kolejnym zastrzykiem 10 mln złotych.

Obecnie wartość przeterminowanych zobowiązań Szpitala opiewa na kwotę 65 mln złotych. Zbigniew Bajkowski, dyrektor placówki nie ukrywa, że sytuacja jest skomplikowana i zawsze taka była:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/1_szpital_parkitka_bajkowski_14_09.mp3]

W obliczu tak wielkiego zadłużenia, fakt pozostawania kwoty dłużnej na stałym poziomie jest dobrą informacją. Dzięki staraniom władz szpitala udało się uniknąć pogłębienia zadłużenia. Należy pamiętać, że Szpital cały czas funkcjonuje, co wiąże się choćby z koniecznością wymieniania szpitalnej aparatury na nowocześniejszą. Inwestycje i modernizacje konieczne do codziennego funkcjonowania, jakich szpital na Parkitce dokonał w ostatnich latach, również nie były bez znaczenia dla ogólnej kondycji finansowej placówki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/2_szpital_parkitka_bajkowski_14_09.mp3]

Zastrzyk gotówki z budżetu województwa wprawdzie nie pozwoli na pokrycie całej kwoty zaległych zobowiązań, ale z pewnością przybliży do zbilansowania kondycji finansowej Szpitala.