Sesja Rady Miasta – czekają nas podwyżki opłat za śmieci

Koronawirus to globalne zagrożenie, na które potencjalnie narażony jest każdy z nas. Okazuje się, że jego epidemia nie przeszkadza jednak w zwoływaniu niektórych rodzajów zgromadzeń. Jednym z nich była czwartkowa sesja Rady Miasta Częstochowy, którą zorganizowano mimo wyraźnych zaleceń służb sanitarnych i którą w dodatku przeprowadzono w pełnym porządku obrad.

Głównym tematem sesji miała być kwestia podwyżek opłat za wywóz śmieci. Już na samym początku sesji radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza odczytał w imieniu swojego klubu wniosek, w który radni PiS wyrazili sprzeciw zarówno wobec samego faktu zorganizowania sesji, jak i konieczności obradowania na tak ważny temat w czasie trwania epidemii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_sesja_rady_miasta_pawel_ruksza_27_03_2020.mp3]

Jednym z poruszonych wątków było także zawieszenie możliwości przejazdu na podstawie okresowych biletów ulgowych. Radna Monika Pohorecka wyraziła podczas sesji swoje wątpliwości dotyczące tej zmiany:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_sesja_rady_miasta_monika_pohorecka_27_03_2020.mp3]

Mimo wyraźnego sprzeciwu radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości podjęto głosowanie na temat podwyżki opłat za wywóz śmieci. Tuż przed głosowaniem radny Piotr Wrona stwierdził, że jest to skandal i wyjątkowo nieuczciwe zachowanie wobec mieszkańców. Zaraz potem radni PiS opuścili salę obrad w ramach protestu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/3_sesja_rady_miasta_piotr_wrona_27_03_2020.mp3]

Po upewnieniu się, że na sali nadal jest kworum, pozostali radni przystąpili do pracy nad uchwałą. Zaskoczenia nie było – Rada Miasta zgodziła się na podwyżki. Warto zwrócić uwagę, że radni z klubu PiS w trakcie trwania sesji kilkukrotnie zwracali uwagę na to, że pomimo, iż władze miasta chcą przeznaczyć 1 mln zł na walkę z koronawirusem, to jednocześnie zabierają mieszkańcom znacznie większą kwotę poprzez podwyżki opłat za wywóz śmieci. W tej sytuacji częstochowianie od 1 lipca będą płacić 29 zł od osoby za odpady segregowane i 58 zł za niesegregowane. Dotychczas obowiązujące stawki to – odpowiednio – 18 zł oraz 36 zł.

MSI