Sesja Rady Miasta Częstochowa

foto-sesja-720x397

W czwartek (29 października) w częstochowskim Urzędzie Miasta odbyła się XVI sesja zwykła Rady Miasta Cz-wa. Posiedzenie rozpoczęło się od formalnych punktów programu, wśród których znalazły się wystąpienia nowo wybranych częstochowskich parlamentarzystów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości- Artura Warzochy (senat) i Konrada Głębockiego (sejm). Zadeklarowali oni chęć dalszej współpracy z władzami miasta na rzecz jego rozwoju oraz powtórzyli sztandarową obietnicę częstochowskich polityków PiS startujących w ostatnich wyborach, czyli walkę o przywrócenie województwa częstochowskiego na mapę polski.

Sesją zdominował blok głosowań na temat projektów uchwał ws. sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwały dotyczące planów w następujących dzielnicach:

  • 2 plany zagospodarowania dotyczące dzielnicy Podjasnogórskiej, pierwszy obejmuje obszar pomiędzy ulicami bł. Salomei, św. Teresy, Kordeckiego, św. Barbary, Zgody, Pułaskiego i granicą zagospodarowania po południowej stronie ulicy św. Augustyna oraz drugi dotyczący rejonu położonego w sąsiedztwie Klasztoru Jasnogórskiego i przebiegający w granicach ulic: 3 Maja, Popiełuszki, Pułaskiego, Zgody, św. Barbary, Kordeckiego, Klasztornej i Pasażem Biskupa Bareły
  • plan zagospodarowania w dzielnicy Częstochówka-Parkitka pomiędzy ulicami Okulickiego, Św. Rocha i Św. Krzysztofa
  • plan zagospodarowania obejmujący obszar Rynku Wieluńskiego oraz Alei Jana Pawła II, przbiegający pomiędzy ulicami Bialską, Sikorskiego, Okólną, Żwirki i Wigury, Mąkoszy, Popiełuszki, 3 Maja, Pasażem Biskupa Bareły, Kubiny, Klasztorną i zachodnią częścią Rynku Wieluńskiego

Radni przyjęli również projekt uchwały o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja w dzielnicy Trzech Wieszczów. Radni uchwalili również już gotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.

Kolejnym istotnym punktem obrad był wybór przez Radę Miasta ławników: Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego oraz do Sądów Pracy Sądu Okręgowego jak i Rejonowego, na lata 2016-2019.

Najwięcej emocji na sali sesyjnej wywołała uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna mieszczącego się przy ul. Alei Kościuszki 1. Zdecydowanie przeciwni wydaniu pozytywnego zaopiniowania projektu byli jednak tylko radni PiS-u. Kluby SLD wraz z PO były za, natomiast klub „Mieszkańcy Częstochowy” był podzielony w tej sprawie i nie wprowadził dyscypliny głosowania. Ostatecznie projekt uchwały został przyjęty większością głosów 16-11 przy jednym głosie wstrzymującym się. Trzeba jednak nadmienić, że ostateczną decyzję w kwestii działalności kasyn podejmują władze centralne w Warszawie w osobie Ministra Finansów.

PB