Sesja Rady Miasta rozpoczęta

Od godziny 12.00 w Urzędzie Miasta trwa V zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowa. W porządku obrad znajduje się m.in. podjęcie uchwały w sprawie postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Chodzi tutaj o przyznawanie punktacji za szczepienia dla dzieci ubiegające się o przyjęcie do danej placówki. Gorący temat szczepień dotyczy również dzieci w Miejskim Żłobku. O projektach mówi częstochowski radny z ramienia PiS, Paweł Ruksza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1sesja_pawel_ruksza_24_01_19.mp3]

Podczas sesji radni będą obradować również na temat podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta. Oddział międzynarodowy to klasa, która będzie przygotowywała uczniów do zdawania matury międzynarodowej. Do wprowadzenia programu matury międzynarodowej szkoła przygotowuje się od 2015 roku. Mówi dyrektor szkoły, Małgorzata Jackowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2sesja_matura_miedzynarodowa_malgorzata_jackowska_21_01_19.mp3]

Transmisja Sesji Rady Miasta jest dostępna na stronie Urzędu Miasta.

KF