Śląska policja testuje drony

35-343637

Kierowców i pieszych łamiących przepisy będzie rejestrował bezzałogowy statek powietrzny. Rozwiązanie jest testowane przez śląską drogówkę. Prowadzenie testów możliwe jest dzięki współpracy mundurowych z Politechniką Śląską.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpoczął testy drona zaprojektowanego przez Politechnikę Śląską. Ma on być wykorzystany do działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tylko w tym roku na drogach województwa śląskiego w rejonie przejść dla pieszych doszło do prawie 200 wypadków drogowych, w których 11 osób zginęło, a 195 doznało poważnych obrażeń ciała.

Najpierw bezzałogowy statek powietrzny przetestowany został w okolicach katowickich przejść dla pieszych. Urządzenie z góry, każdorazowo przez kilkadziesiąt minut, w kilku miejscach rejestrowało zachowania uczestników ruchu drogowego. Szczególnie oko kamery kierowane było na stosowanie się użytkowników drogi do sygnalizacji świetlnej, właściwe przekraczanie jezdni przez pieszych, a także wykroczenia w relacji kierujący-pieszy, np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na „pasach”, wyprzedzanie, bądź też omijanie pojazdów, które zamierzają przepuścić pieszych znajdujących się na przejściu lub w jego pobliżu. Kamera rejestruje również tak częste wykroczenia, jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa czy korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy.

Testy poprzedzają możliwość zawarcia porozumienia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z Dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego w obszarze wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego do działań policyjnych. Dodać należy, że pomocne mogą być one również przy zabezpieczaniu imprez masowych czy w czasie poszukiwań osób zaginionych. Prowadzone testy zakończyć się mogą wyposażeniem policji w drony i wyszkoleniem policjantów – ich licencjonowanych operatorów.