Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

infermiere-dipendenti-ospedalieri

Swoją działalność rozpoczęło Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Jego członkami zostali lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy.

Głównym założeniem działalności Forum jest promocja idei samorządności na terenie naszego województwa. Będzie zajmować się także publikowaniem stanowisk w ważnych społecznie kwestiach, m.in. w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych.

Forum ma także stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Na pierwszą prezydencję ŚlFSZZP wybrano prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacka Kozakiewicza. Prezydencja ta będzie trwała 6 miesięcy.

Członkami Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostały:

Izba Komornicza w Katowicach

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Śląska Izba Aptekarska

Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Beskidzka Izba Lekarska

Śląska Okręgowa Izba Architektów

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Izba Notarialna w Katowicach

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych

Śląska Izba Lekarska