Słoneczne witacze

witacze

W Kusiętach, przy drodze powiatowej pojawiły się oryginalne witacze – to ostatnie elementy „Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn”.

W ramach systemu we wszystkich miejscowościach w gminie zamontowano: ponad sto drogowskazów i tablic informacyjno-turystycznych, sześć witaczy przy drogach gminnych i powiatowych, dwa witacze przy DK 46 oraz witacze po obu stronach drogi w Kusiętach. Dodatkowo w centrum Olsztyna znajdują się podświetlane instalacje przestrzenne: siedzisko i mini labirynt. Przy ulicy Zamkowej znajduje się napis I♥Olsztyn. Całość nawiązuje formą i kolorem do logo „Olsztyn Słońce Jury”.

Realizacja dofinansowanego z funduszy unijnych zadania polegała na umieszczeniu we wszystkich miejscowościach w gminie jednolitego oznakowania zgodnego z księgą wizualizacji gminy Olsztyn. Oznakowanie służy sprawnemu przemieszczaniu się turystów po całej gminie oraz ułatwia poznanie nawet najmniej popularnych walorów okolicy.

Realizacja projektu jest skierowana na umocnienie wizerunku Gminy jako miejsca idealnego do wypoczynku, mieszkania i inwestowania.