„Słowacki” już ma dyrektora

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie ma dyrektora. Od września ubiegłego roku Małgorzata Kaim, jedna z nauczycielek szkoły, pełniła funkcję p.o. dyrektora placówki. Powołanie jej na stanowisko dyrektora nastąpiło w tym tygodniu po konkursie ogłoszonym w związku zakończoną kadencją poprzedniego dyrektora i z nierozstrzygniętym konkursem na to stanowisko z ubiegłego roku.

Jakie są plany nowej dyrektor szkoły?

– W wymiarze dydaktycznym na pewno podwyższanie poziomu, jeśli chodzi o przygotowanie uczniów do matury. Chcielibyśmy odsłonić pamiątkowe: w tym roku byłej uczennicy naszej szkoły, Kaliny Jędrusik, w przyszłym roku – Haliny Poświatowskiej. W najbliższe wakacje będziemy mieć remont, chcielibyśmy postarać się o modernizację szkoły, o salę gimnastyczną, może boisko – mówi Małgorzata Kaim.

Małgorzata Kaim ukończyła historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i studia podyplomowe w zakresie nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Od 1 września 1993 roku, przez 22 lata, była nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w „Słowackim”, w latach 1994-95 pracowała jako asystent w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.