Ślubujemy!

Październik jest miesiącem, w którym uczniowie w szkołach podstawowych oraz średnich dokonują ślubowań. Tak też było w Szkole Podstawowej nr 9 w Częstochowie.

W środę, 23 października uczniowie dwóch klas pierwszych przystąpili do uroczystej przysięgi, deklarując u początków swojej edukacyjnej drogi bycie dobrym, uczciwym oraz honorowym człowiekiem. Jak zaznaczyła Dorota Wójcik, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca jednej z klas pierwszych, ślubowanie to dopiero początek wspólnej drogi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_NAUCZYCIEL_23_10_2019.mp3]

Uroczyste ślubowanie pierwszaków jest efektem pracy zarówno nauczycieli, jak i samych dzieci – mówiła Monika Kozak, wychowawca klasy 1a w Szkole Podstawowej nr 9:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_NAUCZYCIEL_23_10_2019.mp3]

Podobnego zdania byli też rodzice pierwszoklasistów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/3_RODZIC_23_10_2019.mp3]

Mówi mama jednego uczniów z pierwszej klasy. Tego roku do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 9 przystąpiło 36 dzieci, co umożliwiło stworzenie dwóch klas. W ubiegłym roku powstała tylko jedna, która była pierwszą w ośmioletnim systemie klas podstawowych.

BNO