Służą w niebieskim garnizonie

web_rocznica_wojna_sw_zygmunt

4 września 1939 roku zapisał się krwawo na historycznych kartach Częstochowy. Należy jednak pamiętać, że w obronie Ojczyzny zarówno wojskowi jak i cywile ginęli już od pierwszych dni września. Miasto i Związek Kombatantów Polskich – oddział w Częstochowie, mimo upływu 77 lat, pamiętają!

O godz. 11 w parafii św. Zygmunta sprawowano Mszę św. w intencji 27 polskich lotników, których nazwiska zapisane są na pamiątkowej tablicy wiszącej na ścianie świątyni. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. generał Stanisław Rospondek, kapelan wojska na terenie Częstochowy. – To kości tych 27 pilotów torowały drogę do wolności! Dobrze, że ta tablica przypomina mieszkańcom naszego miasta o tamtych dniach. Przypomina o tym, że oni za wolność polskiego nieba oddali życie – przypominał kaznodzieja.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe, młodzi kadeci oraz uczniowie częstochowskich szkół. Wśród nich byli delegaci Zespołu Szkół Technicznych. – Dla mnie udział w obchodach patriotycznych jest niezwykle ważny. Od kilku lat trzymam dumnie poczet sztandarowy szkoły i cieszę się, że mogę reprezentować ją podczas takich wydarzeń. To niezwykle ważne zadanie, aby po powrocie z takich Mszy św. i spotkań z kombatantami, mówić o tym rówieśnikom. Zarażać ich patriotyzmem i miłością do historii, Ojczyzny – dzieli się Adam Chałuda z IV klasy w ZST.

Po zakończonej Eucharystii dokonano uroczystego poświęcenia tablicy, złożono pod nią także kwiaty. Msza św. w intencji 27 lotników jest sprawowana w parafii św, Zygmunta od kilkunastu lat i tę tradycję chętnie podejmuje młode pokolenie.

AS