Służba Więzienna pomaga

Przekazanie maseczek ochronnych/Fot.: SW w Katowicach

W obliczu pandemii i Służba Więzienna nie pozostaje obojętna. W ramach wspólnej akcji z Ministerstwem Sprawiedliwości opatrzonej hasztagiem #ResortSprawiedliwościPomaga w szycie maseczek ochronnych zaangażowani są skazani z okręgu katowickiego.

Maseczki powstają w zakładzie karnym w Cieszynie, Bielsko-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Wojkowicach i Lublińcu, który jest oddziałem zewnętrznym zakładu karnego w Herbach. Jak zaznacza mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, szycie maseczek przez osadzonych ma dwa cele:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_WIEZIENNICTWO_SIEDLECKA_22_04_2020.mp3]

W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach maseczki szyje siedem skazanych kobiet, a kolejne same zgłaszają się do pracy z chęcią pomocy – mówi Piotr Ciwiński, funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_WIEZIENNICTWO_CIWINSKI_22_04_2020.mp3]

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu podarowali uszyte maseczki ochronne przedstawicielowi stowarzyszenia „Ścieżka Marzeń”. Dotychczas w ramach akcji Służba Więzienna w Katowicach przekazała ponad trzy tysiące maseczek, m.in. do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu i Mysłowicach, Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna. Z kolei przedsiębiorstwo przywięzienne PPO Rakon z Raciborza wspomogło maseczkami Hospicjum Cordis w Katowicach.

BNO