Służba wojskowa cały czas w modzie

Zasadnicza służba wojskowa jest już przeszłością. Nie kojarzyła się ona wielu poborowym zbyt dobrze i wielu młodych mężczyzn starało się jej unikać. Obecnie wygląda to zupełnie inaczej. Służba zawodowa daje wiele możliwości rozwoju, w związku z czym staje się coraz bardziej popularna.

Statystyki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z ubiegłego roku zdają się to potwierdzać. Ich szczegóły podaje Wojskowy Komendant Uzupełnień, ppłk Adrian Klimek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_wku_statystyki_2019.mp3]

Rekrutacja do wojska to temat interesujący wielu częstochowian, ale również liczne częstochowianki. Zapytaliśmy kilkoro z nich, czy myślą o karierze wojskowej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_wku_statystyki_2019.mp3]

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie włącza się ponadto w kwalifikację wojskową, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_wku_statystyki_2019.mp3]

Do kwalifikacji wojskowej należy zgłaszać się z dowodem osobistym i zdjęciem, które zostanie umieszczone w książeczce wojskowej, a także z aktualną dokumentacją medyczną. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.

MSI