Smog nad naszym województwem

W minionych dniach Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach ostrzegał przed pogorszeniem jakości powietrza w województwie śląskim. 31 stycznia w czwartek wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.

Choć według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prognozowana jakość powietrza ulegnie poprawie, to zjawisko smogu wciąż do nas powraca. Z punktu widzenia medycznego smog wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Rozmawiamy z dr Renatą Cierpiał:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1smog_renata_cierpial_01_02_19.mp3]

Do zanieczyszczenia powietrza i powstania tzw. smogu przyczynia się spalanie śmieci w domowych piecach. Strażnicy Miejscy prowadzą liczne działania, mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie:. Mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej, Artur Kucharski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2smog_artur_kucharski_01_02_19.mp3]

Warto zastanowić się, w jaki sposób można przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Dobrym punktem wyjścia jest zmiana źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

KF