Sobieskiego po remoncie

ul. Sobieskiego fot. ZD

Zakończyły się główne prace remontowe na ul. Sobieskiego. Trwają jeszcze prace wykończeniowe, ale ulica jest przejezdna na całym odcinku.
Remont ul. Sobieskiego polegał nie tylko na wymianie nawierzchni i przebudowie ciągów pieszo-rowerowych. W trakcie prac udało się również przebudować sieć energetyczną, dotychczasowa linia napowietrzna została wymieniona na podziemną. Poprawiło to znacznie estetykę oraz bezpieczeństwo jednej z głównych arterii miasta. Całość inwestycji to koszt ok. 2 mln złotych. Część środków pochodziła z dotacji władz centralnych.

ZD