Solidarność Rolników Indywidualnych obraduje w Częstochowie

 

Fot. Radio Fiat

W piątek 6 maja rozpoczął się w Częstochowie zjazd krajowy NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, który odbywa się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Oprócz sprawozdań i głosowań, delegaci poruszać będą także bieżące problemy polskiego rolnictwa, w tym szalejące ceny zbóż i nawozów. Mszy św. otwierającej zjazd przewodniczył abp Wacław Depo.

W zjeździe oprócz delegatów wzięli udział także przedstawiciele rządu. Obecny był m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa a obecnie przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Jednak najważniejszym uczestnikiem Zjazdu był Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który nie wyobraża sobie, żeby mogło go tu nie być:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/1_zjazd_rolnikow_kowalczyk_06_05.mp3]
Minister Henryk Kowalczyk i Aleksandra Mieczyńska | Fot. Radio Fiat

Przewodnicząca rolniczej Solidarności Teresa Hałas wprowadzając do tematyki odbywającego się zjazdu wyraziła wdzięczność wobec ks. prof. Ryszarda Selejdaka za gościnę, jakiej gospodarz częstochowskiego Wyższego Seminarium udzielił delegatom Związku. Teresa Hałas zwróciła również uwagę na to, że obecne trudności, jakie przeżywa polskie rolnictwo, nie są już problemem samych rolników ale całego społeczeństwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/2_zjazd_rolnikow_halas_06_05.mp3]
Teresa Hałas | Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo przypomniał, że mamy dobry powód by wyrażać wobec Boga wdzięczność za dar Ojczyzny oraz podkreślił, że obecnie pojmowana wolność bez zobowiązań jest fałszem, prowadzącym do rozkładu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/3_zjazd_rolnikow_abp_06_05.mp3]
Fot. Radio Fiat

Metropolita Częstochowski przestrzegł także przed iluzją samodzielnego osądu nad dobrem i złem, w oderwaniu od Boga. Zwrócił on uwagę, że obecnie wiele rządów rości sobie prawo do rozstrzygania co jest dobre a co złe, w drodze demokratycznego głosowania, co już co najmniej raz przyniosło katastrofalne skutki dla świata:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/4_zjazd_rolnikow_abp_06_05.mp3]

Zjazd Krajowy Solidarności Rolników Indywidualnych będzie się odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym jeszcze w sobotę 7 maja. Delegaci będą wybierali władze Związku na nową kadencję w drodze głosowania tajnego. Uczestnicy zjazdu podejmą także debatę z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem dotyczącą trudności wynikających m.in. z działań wojennych na Ukrainie, rosnących cen nawozów, zbóż i ziarna zasiewowego oraz kłopotliwych dyrektyw unijnych.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/homilia_zjazd_rolnikow_abp_06_05.mp3]