Spada bezrobocie w Częstochowie

pup urzad pracy

Sytuacja na częstochowskim rynku pracy uległa dalszej poprawie. Na koniec maja zarejestrowanych było 11 378 osób bezrobotnych. To o 565 osób (4,7%) mniej niż w kwietniu br. i o 3 175 osób (21,8%) mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dynamika spadku bezrobocia w ostatnich 12 miesiącach jest więc zdecydowanie wyższa niż w okresie maj 2013 – maj 2014, gdy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 178 osób (7,5%).

Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych zmniejsza się też stopa bezrobocia i na dzień 30 kwietnia wyniosła ona 10,9%, czyli o 0,4% mniej niż na koniec marca 2015 roku. Dla porównania stopa bezrobocia w Polsce jest o 0,3% wyższa (11,2%).

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku pracę podjęły 3 222 osoby bezrobotne z Częstochowy.

Rośnie również liczba osób objętych aktywizacją zawodową. Od początku tego roku udział z aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęło 1 588 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.