Spadek bezrobocia w regionie

PUP-Częstochowa

Sytuacja na rynku pracy w powiecie częstochowskim z miesiąca na miesiąc ulega znaczącej poprawie. Na koniec maja br. w PUP Częstochowa zarejestrowanych było 5 601 osób bezrobotnych z terenu powiatu częstochowskiego. To o 522 osoby mniej (8,5%) niż w kwietniu br. i aż o 1 685 osób mniej (23,1%) niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dynamika spadku bezrobocia w ostatnich 12 miesiącach pozostała wysoka.

Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych w powiecie częstochowskim zmniejsza się także stopa bezrobocia i na dzień 30 kwietnia 2016 r. wyniosła ona 14,0%. W stosunku do marca br. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,1%.

Poprawiają się też inne wskaźniki charakteryzujące rynek pracy. W pierwszych pięciu miesiącach br. pracę podjęły 2 104 osoby bezrobotne z powiatu częstochowskiego.

Wzrasta również liczba osób objętych aktywizacją zawodową. Od początku tego roku udział z aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęło 2 067 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Częstochowa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie