Spełnione Marzenia

foto

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny wyszło z kolejną inicjatywą skierowaną do uzdolnionych dzieci i młodzieży, które z różnych powodów nie mogą rozwijać swoich pasji. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudna sytuacja materialna rodziców lub opiekunów. Stąd wziął się pomysł przeprowadzenia pierwszej edycji akcji stypendialnej „Spełnione Marzenia”.

„Udało nam się zebrać środki na to, żeby utworzyć fundusz stypendialny ze zbiórki publicznej oraz z aukcji obrazów jaka miała miejsce podczas tegorocznego balu charytatywnego. W Częstochowie jest taka dobra moda na partnerstwa właśnie tych organizacji, które pracują w danym obszarze i w tym pomocowym jest nas wiele. Przygotowany przez nas fundusz będzie adresowany do tych dzieci, które są uzdolnione ale może nie osiągają tych najlepszych rezultatów w nauce. Mają za to pasje, które dają im ogromną satysfakcję i pragnienie dalszego rozwoju. Myślę tutaj o dzieciakach, z którymi pracujemy na co dzień, jako wspólnota organizacji działających pod auspicjami Partnerstwa Lokalnego Częstochowa Dla Rodziny. Wniosek może złożyć osoba indywidualna, na przykład rodzic zastępczy, czy biologiczny, a także opiekun prawny ale wymagana jest rekomendacja jednej ze współpracujących ze sobą w projekcie organizacji. Wymaganym kryterium jest to, aby odbiorca stypendium mieścił się w przedziale wiekowym od 6 do 17 lat. Każda sprawa będzie rozstrzygana bardzo indywidualnie” – powiedziała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie DLA RODZINY, Lidia Zeller.

Warto dodać, że stypendium może mieć formę jednorazowej wypłaty lub być wypłacane sukcesywnie przez kilka miesięcy, w zależności od rodzaju zajęć, w których dziecko chciałoby uczestniczyć. Wnioski można składać osobiście do 31 grudnia na ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny. Niezbędne załączniki, wzory dokumentów i regulamin są dostępne na stronie internetowej: www.dlarodziny.com, w zakładce „Spełnione Marzenia”. Kontakt telefoniczny pod numerem: 502 985 101. Osoba, która chciałaby zasilić stypendialny budżet Centrum i wesprzeć tym samym uzdolnioną młodzież, może to uczynić kontaktując się bezpośrednio z prezes Stowarzyszenia. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w akcji.

MT