Spotkanie abp.Wacława Depo z przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

źródło fot.: www.uniwersytetradom.pl

W siedzibie arcybiskupstwa częstochowskiego 21 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego i władz Kościoła Katolickiego. Uczelnię reprezentowali: Jego Magnificencja Rektor prof. Dr hab. Sławomir Bukowski, Przewodniczący Rady Uczelni Sławomir Baćkowski, Społeczny Doradca Rektora Andrzej Kwiecień. Gości przyjmował arcybiskup częstochowski ks. dr Wacław Depo. Misję pośrednika, reprezentującego obydwie instytucje, spełnił ks. dr Grzegorz Zieliński, adiunkt w UTH, członek Rady Uczelni i sędzia sądu kościelnego.
Okazją do spotkania, które przebiegło w ciepłej atmosferze, pełnej życzliwego zrozumienia, była uroczystość wręczenia Księdzu Arcybiskupowi Medalu 70-lecia Uniwersytetu, przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym dla Uczelni. W osobie Księdza Arcybiskupa zarówno Uniwersytet, jak i miasto Radom i cały region radomski ma sprawdzonego przyjaciela, który nigdy nie zapomniał o swych korzeniach. Urodził się przecież w Szydłowcu, tam ukończył liceum ogólnokształcące, święcenia kapłańskie uzyskał w seminarium w Sandomierzu, które do roku 1988 kształciło kleryków także dla regionu radomskiego. I tu właśnie rozpoczynał Ksiądz Arcybiskup swą posługę kapłańską – w Stromcu, Skarżysku-Kamiennej, w duszpasterstwie akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej – poprzedniczce Uniwersytetu. Otrzymawszy tytuł doktora teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił funkcję rektora seminarium duchownego w Radomiu. Wspomnieć wypada, że konsekrował także biskupa pomocniczego radomskiego Piotra Turzyńskiego.
Obie strony spotkania – akademicka i kościelna – silnie podkreśliły, że gotowe są rozwijać i pogłębiać współpracę na rzecz miasta i regionu. Uniwersytet pełni w tej przestrzeni niezmiernie ważną funkcję – daje ofertę wykształcenia młodym ludziom, formuje ich ambicje zawodowe oraz, co niezmiernie istotne, współkreuje życie lokalnej społeczności. Jak podkreślił Ksiądz Arcybiskup, silny Uniwersytet to silne miasto i prężny, dynamiczny region. Świadectwem zaangażowania Księdza Arcybiskupa w życie Uczelni będzie wykład, jaki w najbliższym czasie wygłosi on dla społeczności akademickiej: Nauka społeczna Kościoła a gospodarka.

źródło: www.uniwersytetradom.pl