Spotkanie częstochowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

logo2

Życie na żart” Józefa Konrada Dziekońskiego będzie tematem kolejnego spotkania naukowego częstochowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wykład wygłosi dr hab. Maciej Szargot.

Zebranie odbędzie się 25 maja 2016 roku (środa) o godz. 15.30, w sali 26 budynku Instytutu Filologii Polskiej przy ul. Armii Krajowej 36a.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza powstało w 1880 roku. Częstochowski oddział jest jednym z najstarszych w Polsce – założono go w 1956 roku. Przetrwał trudny czas transformacji, w przeciwieństwie do wielu innych miast. W ostatnich latach organizacji przewodniczą osoby związane z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie: Krzysztof Czajkowski, dr. Barbara Kubicka Czekaj (związana z Towarzystwem ponad pół wieku), czy Elżbieta Wróbel. Towarzystwo zajmuje się promowaniem literatury, w tym najnowszych wydawnictw, organizowaniem spotkań literackich, sesji naukowych, na które zapraszani są profesorowie z renomowanych uczelni w kraju. Gośćmi spotkań organizowanych przez oddział częstochowski byli już min. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego i Stanisław Jaworski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W działalność Towarzystwa włączają się studenci AJD (z własnej inicjatywy zorganizowali spotkanie poświęcone Zbigniewowi Herbetowi) oraz szkoły muzycznej.