Spotkanie częstochowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W Zespole Szkół Technicznych odbyło się w czwartek 30. stycznia kolejne zgromadzenie częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zebrani tam nauczyciele i samorządowcy przygotowywali plany działań, mające na celu utrzymywać, a także krzewić polską tradycję i kulturę wśród polskich mniejszości na Ukrainie, Litwie i Białorusi.

Więcej o wspólnocie mówi Rafał Piotrowski – lokalny przewodniczący oraz członek krajowej rady stowarzyszenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/Dźwięk_1_rafał_piotrowski_30_01_2020.mp3]

Obecnie Stowarzyszenie „Wspólna Polska” ma ponad cztery tysiące aktywnych członków w kraju, i za jego granicami. Każdy z nich pracuje na rzecz Polonii, czy to wspierając rodaków finansowo, czy utrzymując wśród nich pamięć o polskiej kulturze i tradycjach. Wszystko po to, by wśród młodszych i starszych, utrzymać narodową tożsamość oraz wiedzę o swoim dziedzictwie.

O tym dlaczego warto podejmować tego typu działania mówi Rafał Piotrowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/Dźwięk_2_rafał_piotrowski_30_01_2020.mp3]

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele częstochowskich placówek oświatowych, prezesi siostrzanych stowarzyszeń oraz lokalni politycy.

Stowarzyszenie obecnie prowadzi nabór na nowych członków. Wszyscy chcący nieść pomoc w krzewieniu rodzimej kultury na wschodzie mogą dołączyć do Stowarzyszenia.