Spotkanie podsumowujące modernizację Rezerwatu Archeologicznego

rezerwat archeologiczny raków - kr

Spotkanie kończące realizację projektu „Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym” odbędzie się 5 grudnia 2014 r. o godz. 18 w Rezerwacie Archeologicznym na Rakowie (ul. Łukasińskiego 20).

Spotkanie uświetni Zespół Instrumentalny Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod dyrekcją Lesława Podolskiego. Projekt renowacji był dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Częstochowy.

O Rezerwacie i jego modernizacji w tym roku pisaliśmy dwukrotnie:

http://czestochowskie24.pl/kultura/jest-jedno-takie-miejsce-na-swiecie/

http://czestochowskie24.pl/zap/rezerwat-archeologiczny-z-mysla-o-niewidzacych/